Inför samråd


Bra att veta för professionella

När man ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta följande:

 • Vilken typ av samråd som efterfrågas.
 • Typ av brott som samrådet avser.
 • Plats/ort för brottet.
 • Tidpunkt för misstänkt brott.
 • Ev barnets namn och personnummer beroende på typ av samråd.
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit. Observera att om socialsekreteraren själv mottagit uppgifterna ska denne ej delta i samrådet då det kan bli aktuellt att socialsekreteraren kallas som vittne av polisen i en eventuellt kommande polisutredning.
 • Om polisanmälan kommer att göras.

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till samråd med polis och åklagare:

 • Polisanmälan
 • Vårdnadshavare
 • Barnets boende (Växelvist – i så fall, hur?)
 • Om barnet har regelbundet umgänge med annan än boendeföräldern och i så fall hur och med vem.
 • Syskon
 • Misstänkt förövare
 • När har uppgifterna om misstänkt brott framkommit
 • Tid och rum för misstänkt brott
 • Eventuella vittnen
 • Har barnet uppvisat skador samt i så fall vilka och för vem
 • Var vistas barnet normalt under dagtid
 • Tidigare kännedom inom socialtjänsten
 • Om man varit i kontakt med barnet eller den misstänkte angående misstankarna eller i andra frågor
 • Har barnet eller annan förhörsperson särskilda behov t ex förståndshandikapp, ADHD, extrem blyghet, språksvårigheter
 • Tolkbehov

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till planeringssamråd
Samma uppgifter som till ett ordinärt samråd förutom att polisanmälan redan är gjord och förundersökning är inledd.

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till behandlingssamråd
Bakgrund och uppgifter som är relevanta för ärendet och socialtjänstens frågeställning.

Barn- och ungdomssjukhuset och Barn- och ungdomspsykiatrin
Uppgifter som kan vara av vikt till samrådet, t ex tidigare kännedom, aktuellt hälsotillstånd, eventuell pågående vård kollas upp. Barnahus meddelar personnummer i de samrådsärenden där det efterfrågas av socialtjänsten, i enlighet med rätten att begära upplysningar när en utredning pågår enligt socialtjänstlagen kap 11 § 1.