Inför samråd


Bra att veta för professionella

När man ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta följande:

 • Vilken typ av samråd som efterfrågas.
 • Typ av brott som samrådet avser.
 • Plats/ort för brottet.
 • Tidpunkt för misstänkt brott.
 • Ev barnets namn och personnummer beroende på typ av samråd.
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit. Observera att om socialsekreteraren själv mottagit uppgifterna ska denne ej delta i samrådet då det kan bli aktuellt att socialsekreteraren kallas som vittne av polisen i en eventuellt kommande polisutredning.
 • Om polisanmälan kommer att göras.

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till samråd med polis och åklagare:

 • Polisanmälan
 • Vårdnadshavare
 • Barnets boende (Växelvist – i så fall, hur?)
 • Om barnet har regelbundet umgänge med annan än boendeföräldern och i så fall hur och med vem.
 • Syskon
 • Misstänkt förövare
 • När har uppgifterna om misstänkt brott framkommit
 • Tid och rum för misstänkt brott
 • Eventuella vittnen
 • Har barnet uppvisat skador samt i så fall vilka och för vem
 • Var vistas barnet normalt under dagtid
 • Tidigare kännedom inom socialtjänsten
 • Om man varit i kontakt med barnet eller den misstänkte angående misstankarna eller i andra frågor
 • Har barnet eller annan förhörsperson särskilda behov t ex förståndshandikapp, ADHD, extrem blyghet, språksvårigheter
 • Behövs tolk

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till planeringssamråd

Samma uppgifter som till ett ordinärt samråd förutom polisanmälan som då í regel är gjord.

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till behandlingssamråd

Bakgrund och uppgifter som är relevanta för ärendet och socialtjänstens frågeställning.

Barnkliniken och Barn- och ungdomspsykiatrin

Uppgifter som kan vara av vikt till samrådet, t ex tidigare kännedom, aktuellt hälsotillstånd, eventuell pågående vård. Barnahus meddelar personnummer i de samråd där det efterfrågas. Denna information kan medtagas till samrådet utifrån socialtjänstens rätt att begära upplysningar när en utredning enligt socialtjänstlagen kap 11 § 1 pågår.