Föreläsningsdag om mentalisering

Välkomna till utbildningsdag om mentalisering, en nyckel till god föräldraförmåga.

Den 28 april bjuder Barnahus Linköping in till en utbildningsdag om mentalisering. Under dagen kommer leg. psykolog och leg. psykoterapeut Anna Sylvén Björnör att gå igenom vikten av trygg anknytning och varför mentalisering är så centralt för barns utveckling. Hon kommer att presentera vägar till att känna igen och bedöma mentaliseringsförmåga, både genom praktiska teorier och verktyg som frågeformulär och andra metoder som kan användas både med barn och vuxna. Om tekniken tillåter varvas teori med film och ev praktiska övningar i grupp. 

Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare i våra samverkanskommuner och är kostnadsfri.

För anmälan, klicka in på länken https://forms.gle/uVsfW6fagpKzeX4T9

Fler nyheter