EU-projektet PROMISE

Den 14 juni hölls slutkonferens i Bryssel för EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence) som Barnahus Linköping är med i sedan oktober 2015, som partner. Material kommer kunna spridas under hösten och lägges då ut på hemsidan.

Syftet med PROMISE är att sprida Barnahus-idéen i övriga EU-länder så att fler barn i Europa kan erbjudas multidisciplinära verksamheter. Hösten 2015 valdes 13 länder ut som pilotländer: Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Irland. Det är CBSS, Council of the Baltic Sea States, tillsammans med Child Circle som står för projektansökan. Projekttiden är två år.

Projektet har lett till en fantastisk utveckling och flera länder har nu startat Barnahus-liknande verksamheter eller är på gång att starta, exempelvis Litauen, Ungern, Estland, Cypern, Malta, Polen, Irland och Lettland. Flera andra är i processer för att kunna starta så småningom.

Den 28 november hölls en konferens i Linköping och den 29 november besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning av Drottning Silvias och World Childhood Foundation´s intresse att sprida multidisciplinära verksamheter, likt Barnahus, bjöds Drottningen in. World Childhood Foundation har stor del i att Barnahus Linköping kunde starta 2005, då de tillsatte projektmedel. Drottningen höll tal på konferensen och kom också till Barnahus för ett enskilt studiebesök.

Fler nyheter