EU-projektet PROMISE

Den 14 juni 2017 hölls slutkonferens i Bryssel för EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence) som Barnahus Linköping varit med i sedan oktober 2015, som partner.

Syftet med PROMISE har varit att sprida Barnahus-idéen i övriga EU-länder så att fler barn i Europa kan erbjudas multidisciplinära verksamheter. Hösten 2015 valdes 13 länder ut som pilotländer: Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Irland. Det är CBSS, Council of the Baltic Sea States, tillsammans med Child Circle som står för projektansökan. Projekttiden har varit 2 år och avslutades oktober 2017.

Projektet har lett till en fantastisk utveckling och flera länder har nu startat Barnahus-liknande verksamheter eller är på gång att starta, exempelvis Litauen, Ungern, Estland, Cypern, Malta, Polen, Irland och Lettland. Flera andra är i processer för att kunna starta så småningom.

Den 28 november 2016 hölls en konferens i Linköping och den 29 november besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning av Drottning Silvias och World Childhood Foundation´s intresse att sprida multidisciplinära verksamheter, likt Barnahus, bjöds Drottningen in. World Childhood Foundation har stor del i att Barnahus Linköping kunde starta 2005, då de tillsatte projektmedel. Drottningen höll tal på konferensen och kom också till Barnahus för ett enskilt studiebesök.

Januari 2018 påbörjades nästa fas, Promise II, där Barnahus Linköping är med som expert.

Via den här länken kan ni hitta olika dokument som handlar om Barnahus i Europa: Children at risk

Ett av dokumenten innehåller olika kriterier som man anser att ett välfungerande Barnahus ska innehålla. Kan användas som ett slags kvalitetsdokument: PROMISE-European-Barnahus-Quality-Standards

Fler nyheter