EU-projektet PROMISE

Den 14 juni 2017 hölls slutkonferens i Bryssel för EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence) som Barnahus Linköping varit med i sedan oktober 2015, som partner.

Syftet med PROMISE har varit att sprida Barnahus-idéen i övriga EU-länder så att fler barn i Europa kan erbjudas multidisciplinära verksamheter. Hösten 2015 valdes 13 länder ut som pilotländer: Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Irland. Det är CBSS, Council of the Baltic Sea States, tillsammans med Child Circle som står för projektansökan. Projekttiden har varit 2 år och avslutades oktober 2017.

Projektet har lett till en fantastisk utveckling och flera länder har nu startat Barnahus-liknande verksamheter eller är på gång att starta, exempelvis Litauen, Ungern, Estland, Cypern, Malta, Polen, Irland och Lettland. Flera andra är i processer för att kunna starta så småningom.

Den 28 november 2016 hölls en konferens i Linköping och den 29 november besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning av Drottning Silvias och World Childhood Foundation´s intresse att sprida multidisciplinära verksamheter, likt Barnahus, bjöds Drottningen in. World Childhood Foundation har stor del i att Barnahus Linköping kunde starta 2005, då de tillsatte projektmedel. Drottningen höll tal på konferensen och kom också till Barnahus för ett enskilt studiebesök.

I januari 2018 påbörjas nästa fas, Promise II.

Via den här länken kan ni hitta olika dokument som handlar om Barnahus i Europa: Children at risk

Ett av dokumenten innehåller olika kriterier som man anser att ett välfungerande Barnahus ska innehålla. Kan användas som ett slags kvalitetsdokument: PROMISE-European-Barnahus-Quality-Standards

Fler nyheter