Besök från Barnahus Oslo

Den 26 mars hade vi besök från Statens Barnehus Oslo. Vi hade intressanta utbyten av erfarenheter och kunskap och hoppas på fortsatt samarbete.

Fler nyheter