Europeiskt Barnahusnätverk

By Anna Petersson,

Barnahus Linköping är stolt över att vara medlem i det Europeiska nätverket ”PROMISE Barnahus network”. Medlemmarna i nätverket delar en vision om ett Europa där barns rättigheter att skyddas från våld, få stöd och hjälp samt att bli lyssnade på, fullföljs. Tillsammans verkar medlemmarna i nätverket för att möjliggöra verksamheter och aktiviteter som kan främja en positiv inverkan på villkoren för barn som utsätts för våld, både på nationell och europeisk nivå.

Läs gärna mer om nätverket på https://www.barnahus.eu/s/

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Europeiskt Barnahusnätverk


Vi har fyllt 15 år!

By Anna Petersson,

Den 30 september 2020 var det 15 år sedan Barnahus Linköping invigdes och detta firades på arbetsgruppsmöte. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med oss under dessa 15 år och som hjälpt till att göra vår verksamhet till något att vara stolta över. Nu ser vi fram emot att fortsätta utvecklingen till ständig förbättring! Hipp hipp hurra för Barnahus Linköping!!!

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Vi har fyllt 15 år!


Föreläsning om barn med sexuella beteendeproblem.

By Anna Petersson,

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, utreda och behandla barn med sexuella beteendeproblem.

Barnahus Linköping bjöd den 9 december in till en halv dags webföreläsning riktad till personal inom socialtjänst i Barnahus samverkanskommuner. Föreläsare var Linda Palmdell, från Humana.

Föreläsningen var välbesökt och vi tackar alla er som visade intresse för detta viktiga ämne.

Är ni intresserade av Lindas pp-presentation vänligen kontakta Barnahus:
013-26 36 67, eller anna.m.petersson@regionostergotland.se 

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Föreläsning om barn med sexuella beteendeproblem.


Ny informationsfilm på gång

By Anna Petersson,

IMG_0155a

IMG_0108a

IMG_0134     IMG_0131a

I våras hade vi filminspelning här på Barnahus. Det är dags att modernisera vår välanvända informationsfilm. Stort tack till alla som var med! Nu väntar vi med spänning på slutprodukten…

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Ny informationsfilm på gång


Utvärdering av barns och föräldrars upplevelse av Barnahus

By Anna Petersson,

Barnahus psykolog Helena Asplund Carlqvist har genomfört en utvärdering av barns och föräldrars upplevelser av Barnahus, såsom examensarbete i specialistutbildning inom klinisk psykologi. Studien genomfördes mellan 1 februari 2017 till 1 februari 2018 och bestod av två enkäter, en för barn och en för föräldrar. Enkäterna fylldes i vid ett informationsbesök på Barnahus som föräldrarna bjuds in till inom en vecka efter det att deras barn varit på förhör. De uppmanas att ta med barnen, vilket många gör.

24 barn och 43 föräldrar deltog i en enkätundersökning om deras upplevelser av kontakten. Sammantaget framkom att samverkanspartnerna inom Barnahus på många sätt har lyckats skapa en fin miljö och erbjuder barnen, och även föräldrarna, ett gott bemötande. I materialet framkom dock en upplevelse av brist på information hos barnen, både när barnet hämtades till förhör samt efter förhöret, vilket kunde väcka känslor av oro. Även många föräldrar uttryckte att de saknade information och flera uttryckte oro för vad som ska hända framåt.

Barnahus har fortsatt dessa viktiga utvärderingar och sammanställer dessa årligen.

Välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något, eller om du är intresserad av att ta del av utvärderingen!

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av barns och föräldrars upplevelse av Barnahus


Dokumentärserie ”Barnens Drottning”

By Anna Petersson,

Childhood inspelning 2019      IMG_6429

Barnahus Linköping finns med i en dokumentärserie om Childhood Foundation, där man får följa Drottning Silvias och Prinsessan Madeleines arbete för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Vårt Barnahus finns med en stund i episod 4, med anledning av att Childhood var med och finansierade starten av vårt Barnahus 2005, som det första i landet. I augusti besökte ett filmteam vårt Barnahus och serien sänds nu på Viaplay och TV8. Kommer även sändas på TV3 senare i vår.

Vi känner oss naturligtvis hedrade över att vi fick möjlighet att vara med och tackar de samverkanspartners som ställde upp.

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Dokumentärserie ”Barnens Drottning”


Utbildningsdag om behandling när det förekommer våld inom familjen.

By Anna Petersson,

Den 14 januari bjöd Barnahus Linköping in till en utbildningsdag, riktad till familjebehandlare i våra samverkanskommuner. Dessa behandlingsmetoderna togs upp under dagen:

Kids Club, Project support, Tryggare Barn och KIBB.

Vi tackar deltagarna för visat intresse!

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Utbildningsdag om behandling när det förekommer våld inom familjen.


Barnahusdag och stipendiumutdelning

By Anna Petersson,

2019

IMG_0105  IMG_0149   IMG_2785

Den 24 september var det dags för 2019 års Barnahusdag. Vi lyssnade på…

Maria Heimer som pratade om barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser
Cecilia Kjellgren som pratade om sexuella övergrepp, där förövaren arbetar professionellt eller ideellt med barn.
Kristine Rysst Heilmann, Aud Aamodt och Hanne Blomfeldt, som pratade om förhör med yngre barn.

Stort tack till föreläsarna och till alla er som kom och lyssnade. Hoppas dagen gav ny kunskap och nya funderingar.

Barnahusdagen innehöll även utdelning av stipendium från Barnahusfonden till Stefan Croners minne. Stefan Croner var barnläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han var en stor förespråkare för att utsatta barn ska ges det bästa möjliga omhändertagandet och en av påskyndarna för Barnahus Linköpings tillkomst 2005. Hans engagemang och intresse för dessa frågor var väl känt, inte bara i Linköping utan även nationellt. Syftet med Barnahusfonden till Stefan Croners minne är att årligen dela ut stipendium till någon person eller några personer som i sitt arbete eller ideellt verkat i Barnkonventionens och Barnahus Linköpings anda för att förbättra misshandlade barns situation och omhändertagande.

Årets stipendium gick till Hans Elfström som varit med och utvecklat metoden ”Efter barnförhöret”. En metod som syftar till att, i anslutning till polisförhör, ge stöd och information till barn och föräldrar där barnet misstänks vara utsatt för brott av en familjemedlem. Metoden används nu på många håll i landet och flera av kommunerna som tillhör Barnahus Linköping har anammat  metoden.

Styrelsens motivering:
Hans har, tillsammans med Gerd Olofsson, under lång tid utvecklat en ny arbetsmetod som förbättrat misshandlade barns situation efter polisförhör. Med ett tydligt fokus på barns upplevelser och rättigheter och med starkt och outtröttligt engagemang, fortsätter Hans att utveckla och sprida modellen. Metoden är helt i enlighet med Barnkonventionen och Hans är en sann barnrättskämpe. 

Stipendiet delades ut av Stefan Croners son Tobias Croner.

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Barnahusdag och stipendiumutdelning


Utbildningsdagar i TMO, TraumaMedveten Omsorg

By Anna Petersson,

Barnahus Linköping bjuder återkommande in till utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg. TMO är en pedagogisk modell kring grundläggande behov hos barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och som utsatts för traumatiska händelser. Modellen omfattar kunskap om faktorer som är speciellt betydelsefulla i förhållningssättet för den som är viktig vuxen för barn och ungdomar med traumatiska erfarenheter. Viktiga vuxna kan exempelvis vara familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, socialsekreterare,
m. fl.

Utbildningen brukar vara mycket uppskattad. Den riktar sig till dig som arbetar i någon av Barnahus Linköpings samverkanskommuner (Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Ödeshög). Det finns begränsat antal platser och vid stort intresse fördelas platserna jämnt mellan kommunerna.

Det planerade utbildningstillfället den 19-20 november är tyvärr INSTÄLLT, på grund av Covid-19. 

Film om TMO: film

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Utbildningsdagar i TMO, TraumaMedveten Omsorg


Studiebesök från Moldavien

By Anna Petersson,

IMG_0026

IMG_6401

Under två dagar i augusti 2019 fick vi besök av en delegation från Moldavien, där de kommer inviga sitt första Barnahus 2020. Det planeras tre Barnahus sammanlagt i landet. Vi önskar dem all lycka till!

  Filed under: Aktuellt
  Comments: Kommentarer inaktiverade för Studiebesök från Moldavien