Årets Barnahusdag – Power Poin presentationer

Den 30 augusti ägde årets Barnahusdag rum. Det var en mycket intressant dag, med Per Isdal som föreläsare. Stort tack till alla som deltog!

Per Isdal är psykolog och psykoterapeut. 1987 var han med och startade Alternativ till Vold i Norge, Europas första behandlingscentrum för män med våldsproblematik. Föreläsningarna utgick från Per Isdals böcker: ”Meningen med våld” och ”Medkänslans pris”.

Här kan du hitta Pers presentationer. De kommer finnas på vår hemsida t o m v 37.

Linkøping- endelig

Linkøping medkänsla

Fler nyheter