Är du förälder?


Vad händer när ett barn kommer till Barnahus?

  1. När en anmälan inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade aktörer till ett samråd. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.
  2. Barnet/den unge kommer till en barnanpassad och trygg miljö. När barnet förhörs av barnutredare från polisen kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm och ställa frågor via polisen. Intervjuerna spelas in för att ev. användas i rätten. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse.
  3. Medicinsk undersökning genomförs på Barnahus av barnläkare, sköterska, gynekolog och rättsläkare beroende på vad som är aktuellt.
  4. Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet.
  5. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Barnahus-teamet finns på plats för att ge information och akut hjälp i krisen. Hänvisning till vidare behandling sker vid behov.

Se Barnahus interaktiva presentation

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om man är som förälder är misstänkt vet man inte om att ens barn har varit på Barnahus. Detta beror på att man inom rättsväsendet vill att ett vittne skall få förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit förhört. Som förälder får man då veta att barnet har varit på förhör precis efteråt. Eftersom man som förälder på fulltid är ansvarig för barnet kan det väcka starka känslor att man fråntagits föräldraansvaret under en kortare tid och att någon har bestämt saker om barnet man inte kunnat ha inflytande över. I synnerhet om misstankarna är ogrundade.
sara pusslar

Det kan vara bra att komma ihåg att:

  • Även om ditt barn inte farit illa så är rutinen till för alla de barn som har farit illa.
  • Ditt barn har haft med sig en trygg person från sin närmiljö, som t ex en lärare.
  • Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens.
  • Ditt barn har haft en särskild företrädare – ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela processen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.
  • Du har alltid möjlighet att komma till Barnahus för att besöka lokalerna och prata med någon ifrån Barnahus om ditt barns besök (inbjudan skickas också som rutin).
sara pusslar

Skall ditt barn komma till Barnahus?

Om du fått reda på att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder att följa med ditt barn. Ni tas emot och får sitta ned i väntrummet en stund. Under tiden för förhöret får du som förälder sitta i väntrummet. Du är otrolig viktig som förälder och att du kan finnas med kommer att kännas tryggt och stöttande för ditt barn oavsett hans eller hennes ålder. Om du undrar över något får du gärna höra av dig till oss på Barnahus innan ert besök.