Är du förälder?


Vad händer när ett barn kommer till Barnahus?

  1. När en anmälan, som rör misstanke om brott mot barn, inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade professionella aktörer till ett planeringsmöte, ett så kallat samråd. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens. Åklagare beslutar om att förundersökning ska inledas eller inte.
  2. Om barnet ska förhöras av barnutredare från polisen, görs detta på Barnahus. Barnet kommer till en barnanpassad och trygg miljö. När barnet förhörs kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm. Intervjuerna spelas in för att ev. användas i rätten. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse.
  3. Medicinsk undersökning genomförs på Barnahus av barnläkare, sköterska, gynekolog och rättsläkare beroende på vad som är aktuellt.
  4. Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet.
  5. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Barnahusteamet finns på plats för att ge information och akut hjälp i krisen. Hänvisning till vidare behandling sker vid behov.

Se Barnahus interaktiva presentation

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om man som förälder är misstänkt vet man inte i förväg om att ens barn ska till Barnahus. Detta beror på att man inom rättsväsendet vill att barnet skall förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit förhört. Strax efter förhöret informeras förälder om att barnet varit på Barnahus. Det kan väcka starka känslor att man fråntagits föräldraansvaret under en kortare tid och att någon har bestämt saker om barnet man inte kunnat ha inflytande över.
sara pusslar

Detta kan vara bra att känna till:

På Barnahus följer vi samma rutiner där det finns misstanke om brott, oavsett vad det gäller.

Ditt barn har haft med sig en trygg person från sin närmiljö, som t ex en lärare.

Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens.

Ditt barn har haft en särskild företrädare – ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela processen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.

Du har alltid möjlighet att komma till Barnahus för att besöka lokalerna och prata med någon ifrån Barnahus om ditt barns besök. Inbjudan ska lämnas som rutin, hör av dig till Barnahus om du inte har fått någon.

 

Informationsfilm från Polisen: Brott i nära relationer

sara pusslar

Skall ditt barn komma till Barnahus?

Om du fått reda på att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder förmodligen att följa med ditt barn. Ni tas emot och får sitta ned i väntrummet en stund. Under tiden för förhöret får du som förälder sitta i väntrummet. Om du undrar över något får du gärna höra av dig till oss på Barnahus innan ert besök.