Att bli slagen


Vad är barnmisshandel?

Barnmisshandel är när en förälder eller vuxen slår eller på annat sätt gör ett barn illa. Våld kan se ut på många sätt, det är inte tillåtet att slå med öppen hand, nypas, dras i håret, knuffas, eller ta så hårt att det gör väldigt ont. Man får inte heller tvinga ett barn att göra saker som kan vara farligt för barnet. I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna aldrig får slå ett barn.

Vad ska man göra om det hänt en själv?

Ingen har rätt att göra dig illa. Om du blir slagen hemma kan du prata med en vuxen som du litar på och be om hjälp. Det kan vara en släkting, en granne, en lärare, en skolsköterska, skolkurator eller någon annan. De allra flesta vuxna håller med om att man aldrig får slå ett barn. De flesta vuxna vill också hjälpa till om ett barn har det jobbigt hemma. Alla som arbetar med barn måste hjälpa till om ett barn berättar att det blir slaget hemma. Det är viktigt att fortsätta berätta tills någon lyssnar och hjälper till.

Hur kan man känna sig om man blivit utsatt för misshandel?

Många barn kan känna sig arga på den personen eller är rädda för honom eller henne. Andra barn kan känna att det som hände var deras fel. Ibland tycker man fortfarande om personen som varit elak, för personen kanske också gör bra saker. Ibland när man känner starka känslor så påverkar det hur man beter sig. Ibland kan man känna sig rädd, inte vilja sova ensam eller vara ensam. Ibland kan man vara väldigt arg och hamna i bråk med andra barn och ibland kan man bara känna sig ledsen och vilja vara ifred. De här känslorna kan följa med barn som drabbats under lång tid, men ofta känner man sig bättre med hjälp av behandling. Om barn har problem med de här känslorna kan det hjälpa att prata med en terapeut eller en förälder.

Sara

Vem blir utsatt för misshandel?

Många barn utsätts för misshandel under sin uppväxt. Nästan vart sjunde barn har någon gång blivit slagen av en vuxen hemma. Det kan drabba pojkar och flickor i alla åldrar, oavsett vilken bakgrund man har eller var man kommer ifrån.

Varför misshandlar en del vuxna?

Det är svårt att förstå varför vissa vuxna kan känna sig så arga att de slår någon de kanske också tycker mycket om. Det är alltid den vuxne, som slår eller på annat sätt behandlar barn illa, som gör fel. Detta gäller även om man som barn gjort något som vuxna ogillar. Man kanske har bråkat, slarvat med läxorna eller varit i slagsmål. Man får helt enkelt aldrig slå ett barn oavsett vad barnet själv gör. Kom ihåg att:

- Vad en vuxen gör är aldrig ett barns fel.

Varför berättar inte barn?

Ibland berättar inte barn därför att de känner skuld, skam, eller är rädda. Ofta är barn också oroliga för vad som kan hända om man berättar. Barn bör berätta för fler och fler vuxna så att barnen och familjen kan få hjälp. Andra vuxna behöver också berätta för den som slagit att det är fel, så att han eller hon kan sluta slå och hitta bättre sätt att hantera sin ilska på.

Syns det?

Det går inte att se på ett barn att han eller hon blir slagen hemma. Ibland kan du märka på hur de beter sig att det är något som stör dem men du vet inte vad det är. Det är därför det är så viktigt att barn berättar för någon.

Att få hjälp med det svåra

Det är jättebra att prata med en terapeut eller en förälder. Det är verkligen viktigt att du pratar om det som hänt, även om det kan vara svårt. Att prata om det kommer att få dig att må bättre efter ett tag.

Sara