Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal, utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutiner att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Vi har även en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet.

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

Standardbild

Utbildning ”Samarbete för trygghet” (Signs of safety)

Publicerad 24 augusti 2016

Barnahus erbjuder socialsekreterare i de nio samverkanskommunerna utbildning i ”Samarbete för trygghet”. Med anledning av att en av grundarna till Signs of Safety har infört licenskrav, heter utbildningen ”samarbete för trygghet”…

Läs mer

Standardbild

Barnahusdagen 2016

Publicerad 31 maj 2016

Stort tack till alla er som kom till vår Barnahusdag! Vi lägger ut föreläsarnas pp-presentationer här under en begränsad period.

Läs mer

Standardbild

Öppna studiebesök

Publicerad 30 maj 2016

Barnahus Linköping erbjuder öppna studiebesök vid två tillfällen under höstterminen 2016: Fredagen den 14 oktober, kl 13 – 15. Fredagen den 9 december, kl 13 – 15. Anmäl deltagande via telefon 013-26 36…

Läs mer

framsida bok

Barnahus-boken

Publicerad 22 januari 2016

Barnahus Linköping har, tillsammans med illustratör Bettina Johansson, utarbetat en bok om våld i familjen. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Barnahus och processen som startar…

Läs mer