Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal, utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutiner att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Vi har även en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet.

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

Standardbild

Öppna studiebesök

Publicerad 16 maj 2017

Barnahus Linköping erbjuder öppna studiebesök vid två tillfällen varje termin. Tiderna för vårterminen har redan ägt rum. Tiderna för höstterminen 2017 är: Måndagen den 25 september, kl 11.00 – 12.30 Fredagen den 10 november,…

Läs mer

Standardbild

Barnahusdagen 2017

Publicerad

Årets Barnahusdag äger rum den 19 oktober. Barnahusdagen är i första hand till för Barnahus samverkansparter, men även andra kan få möjlighet att delta. Program för dagen läggs ut senare….

Läs mer

Standardbild

Samtal med barn – utbildning

Publicerad 14 december 2016

Barnahus Linköping anordnar årligen en utbildning i samtal med barn. Ny utbildningsomgång startar i september 2017. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare i de 9 samverkanskommunerna och den är kostnadsfri. Inbjudan…

Läs mer

31189914692_2067518967_o

EU-konferens och besök av Drottning Silvia.

Publicerad

Inom ramen för det pågående EU-projektet PROMISE, hölls en konferens i Linköping den 28 november. Dagen efter besökte deltagarna vårt Barnahus. De 60-tal deltagarna kom från ca 15 olika länder i Europa. Med anledning…

Läs mer