Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat intervjurum, medicinskt undersökningsrum, och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal samt viss utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutin att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken. Barnahus verksamhet är hbtq-diplomerad, d v s vi har ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt.

Vi har en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet:

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

IMG_0134

Barnahusdag och stipendiumutdelning

Publicerad 27 september 2019

      Den 24 september var det dags för årets Barnahusdag. Vi lyssnade på… – Maria Heimer som pratade om barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser…

Läs mer

TMO

Utbildningsdagar i TMO, TraumaMedveten Omsorg

Publicerad 5 september 2019

Den 21 – 22 november 2019 bjuder Barnahus Linköping in till utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg. TMO är en pedagogisk modell kring grundläggande behov hos barn och ungdomar som varit…

Läs mer

IMG_0033

Studiebesök från Moldavien

Publicerad 30 augusti 2019

Den 26 – 27 augusti fick vi besök av en delegation från Moldavien, där de kommer inviga sitt första Barnahus 2020. Det planeras tre Barnahus sammanlagt i landet. Vi önskar dem all…

Läs mer

Standardbild

Välkommen på studiebesök

Publicerad 4 juni 2019

Två gånger per termin erbjuder Barnahus öppna studiebesökstider. Höstens tider är: Måndagen den 23 september kl 13.15 – 14.30. Sista anmälningsdag 18 september Måndagen den 11 november kl 13.15 –…

Läs mer