Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67


Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat intervjurum, medicinskt undersökningsrum, och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal samt viss utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutin att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken. Barnahus verksamhet är hbtq-diplomerad, d v s vi har ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt.

Vi har en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet:

Se Barnahus interaktiva presentation

Covid-19

Vi har vidtagit olika åtgärder för att minimera antal personliga kontakter för besökare till vårt Barnahus. Basverksamheten pågår så normalt som möjligt, men flera aktiviteter såsom exempelvis utbildningar och studiebesök, är inställda. Hör gärna av dig till oss om du undrar över något.

Aktuellt

Europeiskt Barnahusnätverk

Publicerad 16 november 2020

Barnahus Linköping är stolt över att vara medlem i det Europeiska nätverket ”PROMISE Barnahus network”. Medlemmarna i nätverket delar en vision om ett Europa där barns rättigheter att skyddas från…

Läs mer

Vi fyller 15 år!

Publicerad 15 oktober 2020

Den 30 september var det 15 år sedan Barnahus Linköping invigdes och detta firades på arbetsgruppsmöte. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med oss under dessa…

Läs mer

Standardbild

Föreläsning: Barn med sexuella beteendeproblem – Vad gör vi?

Publicerad 18 september 2020

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, utreda och behandla barn med sexuella beteendeproblem. Barnahus Linköping bjuder den 9 december in till en halv dags webföreläsning riktad till personal inom…

Läs mer

Standardbild

Studiebesök, inställda

Publicerad 20 augusti 2020

Barnahus Linköping brukar årligen erbjuda 4 tillfällen för studiebesök. Höstens studiebesök har tyvärr avbokats med anledning av rådande restriktioner och riktlinjer utifrån Covid-19. Hoppas vi kan ses igen under våren…

Läs mer