Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat intervjurum, medicinskt undersökningsrum, och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal samt viss utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutin att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken. Barnahus verksamhet är hbtq-diplomerad, d v s vi har ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt.

Vi har en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet:

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

Standardbild

Studiebesök

Publicerad 25 januari 2019

Två tillfällen per termin erbjuder Barnahus Linköping studiebesökstider, då vi informerar om verksamheten och visar lokalerna.  Vårterminens tider: Måndagen den 25 mars kl 13.00 – 14.30. Anmälan senast den 19…

Läs mer

IMG_3186

Utbildning om våld och sexuella övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

Publicerad 28 november 2018

Varje barn har rätt att växa upp utan våld och övergrepp och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Men dit är det en bit kvar och många…

Läs mer

IMG_6320

Besök av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Publicerad 19 november 2018

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren besökte vårt Barnahus den 14 november. Vi tackar för besöket och för det intresse som finns kring utsatta barn.

Läs mer

IMG_2881

Besök från Rädda barnen i Barcelona

Publicerad

Den 8 november 2018 fick vi besök från Rädda Barnen i Barcelona som är intresserade av att starta upp en barnahusliknande verksamhet i Katalonien. De besökte även Barnahus i Stockholm….

Läs mer