Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal, utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutiner att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Vi har även en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet.

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

IMG_2413

EU-projektet PROMISE

Publicerad 30 augusti 2017

Den 14 juni hölls slutkonferens i Bryssel för EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence) som Barnahus Linköping är med i sedan oktober 2015, som partner. Material kommer…

Läs mer

IMG_2883

Traumamedveten omsorg (TMO)

Publicerad

Traumamedveten omsorg handlar om kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma. Barnahus Linköping erbjuder utbildningar i TMO, riktat till…

Läs mer

Standardbild

Öppna studiebesök

Publicerad 16 maj 2017

Barnahus Linköping erbjuder öppna studiebesök vid två tillfällen varje termin. Tiden som återstår under höstterminen 2017 är: Fredagen den 10 november, kl 13.30 – 15.00 Anmälan sker till info@barnahuslinkoping.se eller via telefon 013-26…

Läs mer

Standardbild

Barnahusdagen 2017

Publicerad

Årets Barnahusdag ägde rum den 19 oktober. Vi tackar alla deltagare och hoppas ni fick en intressant dag. På förmiddagen pratade forskaren Åse Langballe om ungdomars och föräldrars upplevelser om bemötandet från polis…

Läs mer