Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67


Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat intervjurum, medicinskt undersökningsrum, och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal samt viss utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutin att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken. Barnahus verksamhet är hbtq-diplomerad, d v s vi har ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt.

Vi har en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet:

Se Barnahus interaktiva presentation

Covid-19

Vi har vidtagit olika åtgärder för att minimera antal personliga kontakter för besökare till vårt Barnahus. Basverksamheten pågår så normalt som möjligt, men flera aktiviteter såsom exempelvis utbildningar och studiebesök, är inställda. Hör gärna av dig till oss om du undrar över något.

Aktuellt

Standardbild

Informationskvällar för förskole- och skolpersonal

Publicerad 20 juli 2021

Personal på förskolor och skolor i våra samverkanskommuner välkomnas till informationskvällar vid tre tillfällen under hösten. Träffarna kommer ske digitalt. Vi berättar om Barnahus verksamhet och visar en film som…

Läs mer

Standardbild

Årets Barnahusdag 14 oktober

Publicerad 19 mars 2021

Den 14 oktober bjuder vi in samverkansparter till vår årliga Barnahusdag som tyvärr ej kunde hållas under 2020. Även andra än våra samverkansparter är välkomna i mån av plats. Innehåll,…

Läs mer

Standardbild

Studiebesök

Publicerad 3 mars 2021

Under höstterminen erbjuder Barnahus studiebesök vid två tillfällen. Vi kommer berätta om verksamheten och visa hur det ser ut hos oss. Studiebesöken kommer ske digitalt. Det tillfälle som återstår är:…

Läs mer

Föreläsning om förhör med förskolebarn

Publicerad

Nu har vi haft föreläsning med Mikaela Magnusson är doktor i psykologi och forskare vid Göteborgs Universitet. Under föreläsningen sammanfattade Mikaela resultaten från två stora forskningsprojekt om brottsutredningar som involverar…

Läs mer